24512734_high.png


SAP Jam vam omogoča družabno sodelovanje kjer lahko delate, povezujete stranke, partnerje in sodelavce z informacijami, aplikacijami in procesi za reševanje poslovno-kritičnih problemov in dosegate rezultate -vse to v vaši poslovni aplikaciji na vaši mobilni napravi ali v SAP Jam.

Z dodajanjem sodelovanja v prodajo, kadrovske in druge procese, boste skrajšali prodajne cikle, izboljšati zavzetost strank in zaposlenih ter zmanjšali stroške usposabljanja. Izognite se nepovezanim silosom, ki onemogočajo sodelovanje, namesto tega raje zagotovite enotne in varne družbene temelje skozi vašo celotno organizacijo.

 


JAM interno socialno omrežje

jam-interno-socialno-omrezje.jpg


Za več informacij si oglejte: